خاکیان افلاکی http://hammat90.mihanblog.com 2020-04-05T08:56:21+01:00 text/html 2011-10-28T10:28:05+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی خرمشهر؛ كو جهان ‌آرا؟(3) http://hammat90.mihanblog.com/post/135 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">گفت و گو با صغرا اكبرنژادهمسر سردار شهیدسید محمد جهان‌آرا (3)</SPAN> text/html 2011-10-28T10:26:00+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی خرمشهر؛ كو جهان ‌آرا؟(2) http://hammat90.mihanblog.com/post/134 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">گفت و گو با صغرا اكبرنژادهمسر سردار شهیدسید محمد جهان‌آرا (2)</SPAN> text/html 2011-10-28T10:22:55+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی خرمشهر؛ كو جهان ‌آرا؟ http://hammat90.mihanblog.com/post/133 <P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Titr; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>گفت و گو با صغرا اكبرنژادهمسر سردار شهیدسید محمد جهان‌آرا </FONT></SPAN></P> text/html 2011-10-26T20:59:33+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی در کشور اسلامی همه آزادند جز بچه حزب اللهی http://hammat90.mihanblog.com/post/131 <SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">در کشور اسلامی همه آزادند جز بچه حزب اللهی .واقعا هم همینطوره. تو همین کشور خودمون که جمهوریش اسلامیه </SPAN> text/html 2011-10-26T20:58:13+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی 30جمله کوتاه از سخنان امام خمینی در خصوص جنگ نرم http://hammat90.mihanblog.com/post/129 <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۱-</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید...</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>۲-</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial">شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یكی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-26T20:21:09+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی هم دل وهم نیت بودن http://hammat90.mihanblog.com/post/128 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">هم دل وهم نیت بودن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مرویست كه درجنگ</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">((</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">جمل</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">))</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">یكی ازدوستان امیرالمومنین(ع)آهی كشید </SPAN> text/html 2011-10-26T20:20:36+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی نیت و اعمال انسان http://hammat90.mihanblog.com/post/127 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">نیت و اعمال انسان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">رسول خدا(ص)فرمود...كسی را برای حسابرسی درقیامت دعوت می كنند كه </SPAN> text/html 2011-10-26T20:19:35+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی قتیل الحمار یا شهید راه الاغ http://hammat90.mihanblog.com/post/126 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA">قتیل الحمار یا شهید راه الاغ</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مرویست که در زمان خاتم الانبیا محمد(ص) در یکی از جبه های جنگ یک </SPAN> text/html 2011-10-26T20:18:01+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی عمل مورد قبول http://hammat90.mihanblog.com/post/124 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 93.0pt 114.0pt 144.0pt center 243.0pt 256.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA">عمل مورد قبول</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">درشهربصره زن فقیرعلویّه ای بود و چهار دختر داشت كه همه ازنهایت </SPAN> text/html 2011-10-26T20:16:24+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی هم نوایی با مومنان http://hammat90.mihanblog.com/post/123 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 26pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><FONT face="Times New Roman">هم نوایی با مومنان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">علامه مجلسی در بحار الانوار روایت می كند كه:</SPAN> text/html 2011-10-18T20:30:38+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی خدایا اگر بنده ای بدکارم، شوق رحمت دارم http://hammat90.mihanblog.com/post/122 [<EMBED id=aparattv name=aparattv src=http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/player/aparattv width=600 height=400 type=application/x-shockwave-flash quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="config=http://www.aparat.com//video/video/config/videohash/b8bb2a1d59f4ecae0646fc039b75391e40257">] text/html 2011-10-18T20:24:46+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی عشق یعنی یک پلاک http://hammat90.mihanblog.com/post/121 [<EMBED id=aparattv name=aparattv src=http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/player/aparattv width=600 height=400 type=application/x-shockwave-flash quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="config=http://www.aparat.com//video/video/config/videohash/06a79a0a65d14504a0103acdf37f2f6236673">]" text/html 2011-10-18T20:15:32+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی دلم تنگه برای یاران http://hammat90.mihanblog.com/post/120 [<EMBED id=aparattv name=aparattv src=http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/player/aparattv width=600 height=400 type=application/x-shockwave-flash quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="config=http://www.aparat.com//video/video/config/videohash/db18ad102e99e047876c7c51ff482d5a26559">] text/html 2011-10-18T20:12:18+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی ای شهیدان از شما شرمنده ایم http://hammat90.mihanblog.com/post/119 [<EMBED id=aparattv name=aparattv src=http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/player/aparattv width=600 height=400 type=application/x-shockwave-flash quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="config=http://www.aparat.com//video/video/config/videohash/39f28409dd43f3a7248ceb0cdf3d46c642656">] text/html 2011-10-18T20:08:31+01:00 hammat90.mihanblog.com محمد طهماسبی مداحی(یاد مرگ) http://hammat90.mihanblog.com/post/117 [<EMBED id=aparattv name=aparattv src=http://www.aparat.comhttp://mihanblog.com/public/public/player/aparattv width=600 height=400 type=application/x-shockwave-flash quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="config=http://www.aparat.com//video/video/config/videohash/d34a281acc62c6bec66425f0ad6dd6458429">]