خاکیان افلاکی
ثواب قرائت سوره شوری
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بر خواندن سوره شوری مداومت نماید، روز قیامت در حالی او را بر می انگیزاند که صورتش مانند برف سفید یا مانند خورشید تابان است . و هنگامی که در پیشگاه خداوند عزوجل ایستاد، خداوند می فرماید: بنده ام ! بر قرائت سوره شوری مداومت نمودی ولی ثواب آن را نمی دانستی . و گر می دانستی که این سوره چیست و چه ثوابی دارد هیچ گاه از قرائت آن دلتنگ نمی گشتی . اما من به زودی تو را به پاداشتی می رسانم . ( آنگاه خداوند می فرماید:) او را به بهشت ببرید. و قصری از یاقوت سرخ در بهشت برای اوست که درها، بالای آن و پله های آن نیز از همان یاقوت سرخ است . بیرون آن از داخل و داخل آن از بیرون دیده می شود. علاوه بر این ، هزار کنیز و هزار غلام کودک خواهد داشت که همیشه کودک باقی می مانند و خدای عزوجل در قرآن آنها را توصیف نموده است .

ثواب قرائت سوره زخرف
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که بر تلاوت سوره زخرف مداومت نماید، خداوند در قبر، او را از حشرات و حیوانات سمی زمین و فشار قبر ایمن می نماید تا زمانی که در پیشگاه خداوند حاضر شود. آنگاه این سوره حاضر شده و به دستور خدای متعال او را به بهشت می برد.

ثواب قرائت سوره دخان
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره دخان را در نمازهای واجب و مستحب بخواند، خداوند او را امان یافته و بر می انگیزد؛ در زیر عرش خود بر او سایه می افکند، در حساب و بر او آسان گرفته و نامه عملش را در دست راستش می دهد.

ثواب قرائت سوره جاثیه
امام صادق علیه السلام فرمودند: ثواب کسی که سوره جاثیه را بخواند، این است که هیچگاه جهنم را ندیده سر و صدای آتش را نخواهد شنید و همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود.

ثواب قرائت سوره احقاف
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هر شب یا هر جمعه سوره احقاف را بخواند، خداوند در این دنیا او را گرفتار ترس ننموده و از ترس روز قیامت او را ایمن می نماید؛ ان شاء الله .

ثواب قرائت سوره های که با حم آغاز می شوند
مام صادق علیه السلام فرمودند: سوره هایی که با حم آغاز ی شوند، گیاهان خوشبوی قرآنند. بنابراین ، هنگامی که آن را تلاوت نمودید، خدای را به خاطر تلاوت آن حمد و ثنا و ستایش گویید. زیرا همانا وقتی که بنده ای
این سوره را تلاوت کند، از دهان او بویی خوشتر از مشک اعلی و عنبر خارج می شود؛ و همانا خدای عزوجل محققا به خواننده و قاری آن ترحم نموده و نیز همسایگان ، دوستان ، آشنایان و همه نزدیکان او را مورد رحمت خود قرار می دهد، و همانا، عرش ، کرسی و فرشتگان مقرب خدا در روز قیامت برای او استغفار می نمایند.

ثواب قرائت سوره محمد صلی الله علیه و آله
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره محمد صلی الله علیه و آله را تلاوت نماید، هیچگاه شک و شبهه ای برایش پیش نیامده ، هیچگاه در دینش شک نخواهد کرد، خداوند هیچ گاه او را دچار فقر و ترس از شیطان نخواهد نمود و پیوسته از شرک و کفر محفوظ است تا بمیرد. و هنگامی که وفات یافت خداوند هزار فرشته را در قبر او می گمارد که نماز بخوانند و ثواب نمازشان هم برای او خواهد بود. و نیز آن فرشتگان ، او را تا رسیدن به جایگاه امان یافتگان در پیشگاه خداوند عزوجل بدرقه می نمایند. و او در امان خدا و امان حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود .

ثواب قرائت سوره فتح
امام صادق علیه السلام فرمودند: با قرائت سوره فتح اموال ، زنان و بردگان خود را از نابوی حفظ کنید. همانا کسی که بر قرائت آن مداومت نماید در روز قیامت منادی او را به گونه ای مردم می شنوند ندا می کند؛ تو از بندگان مخلص من هستی ، او را به بندگان صالحم ملحق نمایید؛ در بهشتهای نعمت واردش کنید و به او نوشابه سر بسته ای بدهید که چون کافور خنک است .

ثواب قرائت سوره حجرات
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره حجرات را در هر شب یا هر روز بخواند، از زائران حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود.

ثواب قرائت سوره ق
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب و مستحب بر قرائت سوره ق مداومت نماید، خداوند رزق او را فراوان نموده ، نامه عملش را به دست راستش می دهد و در حساب بر او آسان می گیرد.

ثواب قرائت سوره ذاریات
امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که سوره ذاریات را در شب یا روز بخواند، خداوند امور زندگیش را اصلاح و روزش را فراوان می گرداند و قبرش را با چراغی که تا روز قیامت روشن است ، نورانی می نماید.

ثواب قرائت سوره طور
امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام فرموده اند: کسی که سوره طور را تلاوت نماید، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا می نماید.

ثواب قرائت سوره نجم
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که هر روز یا هر شب ب تلاوت سوره نجم مداومت نماید، به خوبی در میان مردم زندگی نموده ، آمرزیده شده و محبوب مردم خواهد بود.

ثواب قرائت سوره قمر
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قمر را تلاوت نماید، خداوند او را سوار شتری از شتران بهشت از قبر خارج می سازد.

ثواب قرائت سوره الرحمن
امام صادق علیه السلام فرمودند: قرائت سوره الرحمن و مداومت بر قرائت آن را ترک نکنید. زیرا در دلهای منافقین جای نمی گیرد و خداوند در روز قیامت این سوره را به شکل انسانی با زیباترین شکل و هر چه خوشبوتر می آورد و این سوره در جایی که هیچ کس نزدیکتر از او به خداوند نیست ، آنگاه خداوند از او می پرسد: چه کسی در زندگی دنیا بر قرائت تو مداومت می ورزید؟ و او پاسخ می دهد: خدایا! فلانی و فلانی . و آنان رو سفید می شوند. آنگاه خداوند به آنان می فرماید: هر که را دوست می داری شفاعت کنید. و آنان بی حساب شفاعت می کنند به گونه ای که کسی باقی نمی ماند که برایش شفاعت کند. سپس می فرماید: وارد بهشت شوید و در هر جای آن که می خواهید ساکن شوید.

ثواب قرائت سوره واقعه
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند، خداوند او را دوست می دارد؛ محبت او را در دل همه مردم می افکند، هیچگاه در دنیا گرفتار فلاکت ، فقر، نداری و آفتی از آفات دنیا نمی شود و از دوستان امیرالمومنین علیه السلام خواهد بود. این سوره مخصوص امیرالمومنین علیه السلام است و هیچ کسی با او در آن شریک نیست .
2. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که همیشه در نماز واجب سوره حدید و مجادله را بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هیچگاه او را عذاب نخواهد کرد؛ خود و خانواده اش دچار مصیبتی نمی شوند و بدنش سالم و بی عیب خواهد ماند.

ثواب قرائت سوره حدید و مجادله
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که همیشه در نماز واجب سوره مجادله و حدید را بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هیچ گاه او را عذاب نخواهد کرد، خود و خانواده اش دچار مصیبتی نمی شوند و بدنش سالم و بی عیب خواهد ماند.

ثواب قرائت سوره حشر
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که سوره حشر را تلاوت نماید هیچبهشت و جهنم ، عرش و کرسی ، حجاب ، آسمان و زمین ، هوا و باد، پرنده ، درخت و کوهخورشید و ماه و فرشته ای نمی ماند؛ مگر این که بر او درود فرستاده و برای او استغفارمی نمایند و اگر بمیرد، شهید مرده است .
 
ثواب قرائت سوره ممتحنه
امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: کسی که سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و مستحب بخواند؛ خداوند دلش را برای ایمان خالص ‍ می گرداند و دیدگانش را روشن می نماید؛ هیچگاه دار فقر نشده و خود و فرزندانش دیوانه نشوند.

ثواب قرائت سوره صف
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره صف را بخواند و در نمازهای واجب و مستحب بر قرائت آن مداومت نماید، انشاءالله خداوند او را با فرشتگان و پیامبران مرسلش در یک صف قرار خواهد داد.

ثواب قرائت سوره جمعه ، منافقین و اعلی
امام صادق علیه السلام فرمودند: واجب است که شیعه ما در شب جمعه ، سوره جمعه اعلی و در نماز ظهر روز جمعه ، سوره جمعه ، و سوره منافقین را بخواند. کسی که این کار را انجام دهد، گویا، عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله را به جا آورده است ، و پاداش و ثواب او این است که خداوند او را به بهشت ببرد.

ثواب سوره تغابن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره تغابن را در نماز مغرب واجب بخواند، این سوره در قیامت شفاعت کننده او خواهد بود و نزد کسی که شهادت او را قبول داشته باشد، شاهد عادلی می شود، و از او جدا نخواهد شد تا او را به بهشت ببرد.

ثواب قرائت سوره طلاق و تحریم
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند، خداوند نمی گذارد که در روز قیامت بترسد یا اندوهگین شود؛ از آتش معاف شده و خداوند به خاطر تلاوت این سوره ها و مراقبت از آنها او را به بهشت می برد. زیرا این سوره ها از آن پیامبر اکمر صلی الله علیه و آله است
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
وصیت نامه شهدا
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
لوگوی دوستان

وبسایت رسمی دغدغه

ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ____ _ ابزاروبلاگ


 
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic